DESIGNTJENESTER

som tilbys kan sammenfattes med:

Grafisk design: Å gjøre tekst og bilder lesbare på en måte som styrker budskapet samt tilfører egenart og identitet.

Visuell identitet: Å tilføre en profil styrke med bevisst og hensiktsmessig bruk av farger, fonter, tekst, grafiske elementer og bilder. Fra logo til profilprogram som beskriver bruk av helheten på valgte flater.